İmam Zehebî

Biyografi

3 Rebîülâhir 673’te (6 Ekim 1274) Dımaşk’ın sayfiye köylerinden Batna’da (Kefrebâtnâ) doğdu. Türkmen asıllı olan ailesi Diyarbekir’e bağlı Meyyâfârikīn’da (Silvan) yaşamış olup Temîmoğulları’nın mevlâsıdır. Önceleri İbnü’z-Zehebî diye bilinmiş ve bazı eserlerinde o da kendisinden bu lakapla söz etmişse de Safedî, Tâceddin es-Sübkî, Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî ve Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr gibi çağdaşları ve talebeleri daha sağlığında onu Zehebî nisbesiyle anmış ve bu nisbe ile tanınmıştır. Telif, ihtisar ve tahrîc türünde 300’e yakın eser kaleme almıştır. Zehebî 3 Zilkade 748 (4 Şubat 1348) tarihinde Dımaşk’ta vefat etti.

Yayınları

Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92