Biz Kimiz

Nefes Yayınevi tüm varlığı ve haklarıyla Kerim Vakfına devredilmiş bir Vakıf iktisadi teşebbüsüdür. Yayıncılık hayatına 2007 yılında başlayan Nefes Yayınevi, Türkiye ve dünyada tasavvuf alanında yayın yapan kuruluşlar arasında ilk sıralarda yer almayı hedeflemiştir.

Tasavvuf İslâm’ın yaşam biçimlerinden biri, İslâm’ın gülen yüzüdür. Tasavvufi bakışın kişiye kazandırdığı öz güven duygusu, kişinin kendini ve başkalarını anlamasını kolaylaştırır. Geçmiş ve gelecek arasında güçlü bağlar kurmasını sağlar. Varlık algısını ve toplum bilincini güçlendirir. Tasavvuf bireyin ahlâkını yükselterek toplumun değerler hiyerarşisini etkiler.

Nefes, Tasavvuf alanında, araştırma, makale, derleme ve söyleşi tarzında yayımladığı eserlerle her düzeyde ve her yaştan okura ulaşabilmektedir. Bu eserler modern insanın anlam arayışını ve yaşadığı sorunlar karşısındaki durumunu ortaya koymakta ve kişinin çözüm yolları üretecek bir bakış açısı geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Bu etki, tasavvufun son derece karmaşık ve anlaşılması güç konuları basitin içinde anlatabilme yöntemine hâkim kalemlerin eseridir.

Nefes Yayınevi ileri düzeyde tasavvuf araştırmalarına kaynaklık edecek Kur’ân-ı Kerîm çalışmalarının yanı sıra Fusûsu’l Hikem üzerine referans nitelikte şerh ve derleme eserler yayınlamaktadır.

Tasavvuf alanındaki birincil kaynakları başarılı bir edisyon sonrasında okurla buluşturmak Nefesin en önemli hedeflerindendir. Yayınevi bu doğrultuda tasavvuf klâsikleri, klâsiklerden seçkiler ve basımı ilk kez yapılacak yazma eserlerin yayınlanması için gerekli tercüme ve adaptasyon çalışmalarına hız vermiştir.

Nefes Yayınevi tasavvuf alanındaki bilimsel araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek amacıyla, İbnu’l-Arabi, Mevlânâ, Hacı Bayrâm-ı Velî gibi büyük mutasavvıfların konu edildiği sempozyumların bildiri kitaplarını Türkçe ve İngilizce olarak yayın portföyüne taşımaktadır. Nefes, bu çalışmaları ile yerli ve yabancı yeni yazarları yayın hayatına kazandırarak Türkiye ve dünyadaki okurla tanıştırmayı hedeflemektedir. Nefes bu sempozyumlara aynı zamanda sponsorluk yapmaktadır.

Nefes yeni nesil okura daha etkin şekilde ulaşmak amacıyla teknolojinin sunduğu tüm imkânları kullanarak, sanal kitaplık ve okuyucuya dost yazılımların geliştirilmesi gibi yenilikçi yaklaşımları hayata geçirmek üzere özgün projeler tasarlamaktadır.

Nefes Yayınevi’nin elektronik ortamda yayınladığı Her Nefes adlı aylık bir süreli yayını bulunmaktadır. Her Nefes 2009’dan beri tüm okurlarına, yazarları ve tasavvufun günlük yaşama dokunan değerleriyle kolayca buluşma imkânı sunmaktadır.

Nefes Yayıncılık tarafından gerçekleştirilen, tasavvuf içerikli video prodüksiyonlar, röportajlar, kurgu, kısa film ve belgesel yapımlar Nefes’in yayıncılık faaliyetlerinin genişleyen halkalarıdır. Ayrıca yılda 100’ün üzerinde düzenli canlı yayını, erişilebilir yayın arşivi ve belgesel yapımlara hizmet veren görüntü arşivi yönetimi işlevleriyle çok yönlü bir yayıncılık anlayışının temsilcisi haline gelmiştir.

Nefes ticari yayın faaliyetleri dışında birçok sosyal sorumluluk projesinde görev üstlenmektedir. Yayınevi bu projelerle halka hizmeti Hakka hizmet olarak gören tasavvuf anlayışını okurlarıyla beraber hayata geçirme fırsatı bulmaktadır.

Nefes, tasavvufun estetik yansıması olarak şekil bulmuş İslâm Medeniyeti ve kültürünün daha iyi tanınması ve anlaşılması için sergiler ve sanatsal etkinlikler düzenlemekte ve desteklemektedir. Nefes Yayınevi her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Dost” İslâm’a Hizmet Ödüllerinin de resmi sponsorudur.

Nefesin yayıncılık hayatına “yeni bir nefes getirmekte” en büyük dayanağı, Nefes yayınlarının anlama ve okuma aşıklısı okurları, tasavvufun yaşayan örnekleri olarak yol gösteren modern zaman mutasavvıfları, yayınevinin değerli yayın kurulu, titiz editör kadrosu ile seçkin Nefes çalışanları ve yöneticileridir.

Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92