Mecazdan Hakîkate Aşk

Mecazdan Hakîkate Aşk
Aşk Konulu Teorik ve Pratik Temelli Disiplinler Arası Çalışmalar
Sempozyum Youtube kanallarından canlı yayınlanacaktır.
https://asksempozyumu.comu.edu.tr/ adresi üzerinden sempozyumu detaylıca inceleyebilirsiniz.
Sempozyum Tarihi:
24-26 Aralık 2021
Sempozyumu Düzenleyen Kurumlar:
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Sempozyumu Destekleyen Kurumlar ve Kuruluşlar:
T.C. Çanakkale Valiliği
NEFES Yayıncılık A.Ş.
Sempozyum Dili:
Sempozyum dili Türkçe, Arapça, İngilizce ve Almanca olarak belirlenmiştir.

Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92