Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî

Biyografi

9. yüzyıl İslâm âlimlerinden olan İmam Şa‘rânî, h. 898 (m. 1493) yılında Kahire’nin Kalyûbiye bölgesindeki Kalkaşende’de doğdu. Soyu, Hz. Ali’nin (r.a.) Havle bint Ca‘fer el-Hanefiyye adlı hanımından doğan oğlu Muhammed b. Hanefiyye’ye dayanır. İlim tahsiline babasının yanında başladı ve sekiz yaşında iken hıfzını tamamladı. Bir süre sonra babasını, ardından annesini kaybetti. Babasının ölümünden sonra kardeşi Abdülkadir, onun eğitimiyle ve terbiyesiyle ilgilendi. Bu süreçte bazı ilmî metinleri ezberledi. İlim tahsilini sürdürmek için on iki yaşında bir arkadaşıyla Kahire’ye gidip Gamrî Camii’nde çalışmalarını sürdürdü. Yine burada pek çok ilmî metni ezberledi. Elliyi aşkın âlimden dersler aldı. Bir yandan öğrenmeye devam ederken diğer yandan öğrendiklerini başkalarına öğretti. On beş yaşındayken hacca gitti. Tasavvufa duyduğu ilgi ile ilim öğrenmeye ara verip bir sene müddetle Mukattam Dağı’nda ve Karâfe harabelerinde inzivaya çekildi. Yüzden fazla sûfî ile sohbet eden Şa‘rânî’nin, yirmi altı tarikattan el aldığı belirtilmektedir. Adına yaptırılan külliyede otuz iki yaşından itibaren binlerce talebeyi irşad etmenin yanı sıra, dinî ilimleri de okuttu. Hayatı boyunca eğitim, irşad ve eser telifiyle meşgul olan Şa‘rânî, h. 973 (m. 1565) tarihinde vefat etti ve külliyesinin camisindeki özel bölmeye defnedildi. Şa‘rânî’nin eserlerinin sayısı kendi ifadesine göre 300 civarındadır. Günümüze fıkıh, hadis, kelam, biyografi ve daha farklı alanlarda 100 kadar eseri ulaşmıştır. Eserlerinin büyük bir kısmı tasavvuf ilmiyle ilgilidir. Bu eserlerden biri de elinizdeki bu kitaptır.

Yayınları

Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92