Hülya Küçük, Prof. Dr.

Biyografi

1961 Erzurum doğumlu olan Hülya Küçük, 1983 yılında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden (Erzurum) mezun oldu ve 5 yıllık bir fakültenin mezunu olarak Yüksek Lisans diplomasına denk bir diploma almış oldu. 1994’te Leiden Üniversitesi (Hollanda) İslamoloji Bölümü’nden ikinci kez Yüksek Lisans diploması aldı. 1995 yılında, yine Leiden Üniversitesi, Türkoloji Bölümü’nde başladığı doktorasını 2001’de tamamladı. Şu an Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (Konya) Profesör olarak görev yapmakta olan Hülya Küçük’ün, Tasavvuf Tarihi ve 1918-1930 arası Türk Tarihiyle ilgili araştırmaları mevcuttur. Doktora tezinin baskısı olan The Roles of the Bektāshīs in Turkey’s National Struggle, (Leiden, 2002: Brill) ve bunun gözden geçirilmiş tercümesi olan Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, (İstanbul, 2003: Kitap Yayınevi); Sultân Veled ve Maarif’i, (İstanbul, 2005: Konya Büyükşehir Belediyesi); Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul, 2019: Ensar); Tasavvufa Giriş (2. Baskı, İstanbul, 2015: Ensar/DEM); Küpten Sızan Sırlar İntihaname-i Sultan Veled (İstanbul, 2010: Ataç) veya 2. baskısındaki adıyla: Tercüme-i İntihaname-i Sultan Veled, Trc. İ. H. Eroğlu, Haz. Hülya Küçük (Konya, 2012: Aybil); Hz. Şems’ten Hz. Mevlânâ’ya, Hz. İbnü’l-Arabî’den Kadın Velîlere Uzatılmış Yol..., İstanbul 2016: Nefes); ve Tasavvuf ve Tıb. Selim Kalbin Fizyolojisi (2. Baskı, İstanbul, 2018: Ensar) adlı kitapları yanında çok sayıda yurt içi-yurt dışı tebliğ ve makaleleri mevcuttur. Evli olan Hülya Küçük, Arapça, İngilizce, Flemenkçe ve orta derecede Farsça bilmektedir.

Yayınları

Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92