Esin Çelebi Bayru

Biyografi

Hz. Mevlânâ’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi, 2 Nisan 1949 tarihinde Halep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul Özel Işık Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümünde tahsil gördü. 1996 yılında kurulan Uluslararası Mevlânâ Vakfı’nın Başkan Vekili oldu. Vakıf bünyesinde, hazırladıkları iki önemli projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ile UNESCO’ya sundular. “Semâ ve Mevlevî Müziği”nin “İnsanlığın Sözel Kültür Mirası Başyapıtı” seçilmesini, 2007 yılının “Dünya Mevlânâ’yı Anma Yılı” ilan edilmesini sağladılar. Yapılan çalışmalar neticesi Vakıf, UNESCO tarafından AKREDİTE edildi. Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü Danışmanlığı da yapan Esin Çelebi, babası Celâleddin Bâkır Çelebi’nin konferans ve sempozyum bildirilerinden oluşan “Hz. Mevlânâ Okyanusundan” ve Mevlevî âdap, erkân, semâ ve mûsikisî konusunda saha bilim adamları tarafından kaleme alınan “Yüzyıllar Boyu Mevlânâ ve Mevlevîlik” ile yurtdışındaki yabancı Mevlevîleri konu alan “Mevlâna’dan Mevlâ’ya Ulaşanlar” adında editörlüğünü yaptığı üç kitabı; çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve söyleşileri vardır. Ulusal ve uluslararası TV programlarına, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversite ve okullara da konuşmacı olarak davet edilmekte; Hz. Mevlânâ’yı, onun evrensel fikirlerini, örnek yaşam tarzını ve edep yolu olan Mevlevî kültürünü anlatmaya gayret sarf etmektedir. Esin Çelebi’ye Mayıs 2011 tarihinde “Dünya Birliği, Barış ve Adalet” konularında yaptığı çalışmalar ve katkılarından dolayı Berkeley California Starr King School For The Ministry tarafından ABD’de “Fahrî Doktora” unvanı verildi. Esin Çelebi, evli ve iki çocuk annesidir.

Yayınları

Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92