Arzu Eylül Yalçınkaya

Biyografi

Marmara İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yaklaşık on üç yıl Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinde bulundu. İstanbul Üniversitesi’nde Tasavvuf alanında “Ken’ân Rifâî’nin Mesnevî Sohbetleri” adlı yüksek lisans tezini tamamlamasının ardından (2012), Harvard Üniversitesi Extention School Dini Etütler Bölümü’nde ikinci master programına başladı (2013). Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün kuruluşu itibariyle (2015) halen sürdürmekte olduğu öğretim elemanlığı görevine atandı. Bu sırada, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı doktorasını Abdullah Kartal ve Harvard Üniversitesi Tarih bölümünden Cemal Kafadar’ın ortak danışmanlığıyla 2020 yılında tamamladı. Başlıca araştırma dilleri Arapça, İngilizce ve Farsça’dır. Halen tasavvuf düşüncesi ve tasavvuf tarihi alanında araştırmalarına devam eden Yalçınkaya’nın akademik çalışmalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir. Makaleler: “Son Dönem Osmanlı Şeyhlerinden Kenân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2020; “İlk Dönem Tasavvuf Klasiklerinde Zühd Kavramı Üzerine”, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2020. Kitap, Kitap Bölümü ve Editörlükler: “XX. Asırda Nebevî Ahlâkın Örneği: Şeyh Ken’ân Rifâî’nin Ahlak Anlayışı, 16. “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri Takdim Gecesi Hediye Kitabı, İstanbul: Kerim Eğitim ve Sağlık Kültür Vakfı ile TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği Ortak Yayını, 2019; “Ken’ân Rifâî’nin Mevlevîlikle İrtibatı ve Mesnevîhanlığı”, Derin Tarih Dergisi, Mevlânâ Özel Sayısı, Aralık 2019. Mehmet Ali Yalçınkaya, Hac Günlüğü, Editör: A. Eylül Yalçınkaya, İstanbul: Sokak Kitapları, 2016; Kâzım Büyükaksoy, Ken’an Rifâî’den Mesnevî Hatıraları, Editör: A. Eylül Yalçınkaya, Nefes Yayınları, 2013, İstanbul; Cemâlnur Sargut, Sohbetler, Editör: A. Eylül Yalçınkaya, Nefes Yayınları, İstanbul, 2013. Neyden Dinle: Suyu Arayan Balıklar, İstanbul: Nefes Yayınları, 2008. Yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katılan Yalçınkaya, çeşitli kültür merkezlerinde halkı bilgilendirme amaçlı konferans ve seminerler vermektedir.

Yayınları

Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92