Abdülkerîm Cîlî

Biyografi

15. yüzyılda Yemen’de yaşamış ve döneminde olmasa bile daha sonra etkisi hissedilmiş önemli bir sûfîdir. Eserlerindeki fıkıh, hadis ve kelam gibi ilimlerin meselelerine yaptığı atıflar ve bunlar hakkında yaptığı değerlendirmeler sayesinde Cîlî’nin İslâmî ilimler tahsili gördüğü anlaşılmaktadır. Buna ilave olarak nazarî ve amelî tasavvufa dair eserler hakkında bilgisi de dikkate değerdir. Eserlerini Hakîkat-i Muhammediyye, bir diğer ifade ile insân-ı kâmil anlayışının şerhine adamıştır. Otuz kadar eser kaleme almıştır.

Yayınları

Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92