Yirmi Birinci Yüzyılda İhyâü Ulûmi’d-Dîn İmam Gazzâlî

Yirmi Birinci Yüzyılda İhyâü Ulûmi’d-Dîn Nefes Yayınevi’nden çıktı..

 İslâm prensibinin kuşkusuz en yetkin yorumcusu olan İmam Gazzâlî’nin yürüttüğü ilmî cihad yolu İhyâü Ulûmi’d-Dîn, Suâd el-Hakîm yorumuyla Nefes Yayınevi’nden çıktı.

İslâm dünyasının mühim bir sûfî düşünürü olan Beyrut Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Suâd el-Hakim tarafından yeniden derlenen ve Nefes Yayınevi tarafından Türk okurlara sunulan Yirmibirinci Yüzyılda İhyâü Ulûmi’d – Dîn, günümüz problemlerine çözümler sunan bir ansiklopedi nitediğinde. Eser Dört bölümden oluşmakta. Birinci kısımda Gazzâlî’nin hayatından, eserlerinden ve özellikle de İhyâü Ulûmi’d-Dîn’den bahsedilmekte. İkinci kısımda Gazzâlî’nin tasavvuf kültüründen, onun sûfî gelenekle irtibatından, sûfîlerden ve tasavvuf kavramlarından söz edilmekte. Üçüncü bölümde İmam Gazzâlî’nin İhyâü Ulûmi’d-Dîn kitabında uygulamalı olarak ele aldığı İslâm ve Tasavvuf teşebbüsünü açıklanmakta. Dördüncü kısımda ise yazar bugün İhyâü Ulûmi’d-Dîn kitabını tekrar ele almaktaki kişisel maksadından söz etmekte.

Yazılmasının üzerinden birkaç asır geçen İhyâü Ulûmi’d-Dîn, İslâm’ı anlamaya dair yeni çalışmalar yapılmış olsa da İslâm’ın temel hususlarını eksiksiz tasvir eden eşsiz bir eserdir. Zira Gazzâlî, kendi nefsinde uyguladığı şeyleri adeta ansiklopedik bir kitaba dönüştürmüştür. Suâd el-Hakîm ise ölümsüz kitap olarak nitelendirdiği bu muhteşem eseri, 21. yüzyıl Müslümanını İslâm ilminin derinliğiyle buluşturmak için yeniden yorumlamıştır.

Eserde göze çarpan konular Gazzâlî’nin hayatı ve tasavvuf kültürü, İslâm’da ilim ve akıl, nefis terbiyesi, ibadetler, dualar, tövbe, şükür gibi insanı kurtuluşa götüren ya da kibir, dünya sevgisi gibi helâke götüren şeyler, İslâm’da görgü kuralları şeklinde sıralanabilir.


Tweets

Facebook

Kâbe, kalptir ve onu ziyaret eden hacılar ise gerçek mekânları kalp bahçesinin sınırları üzerinde olan semâvî arzular ve aklî sezgilerdir.

Martin Lings - Gerçek Bilgi
bit.ly/2jBz0ca
...

View on Facebook

“Göklere kadar varan günahlar işleseniz de sonra pişman olsanız Allah tövbenizi kabul eder.”

Cemâlnur Sargut - Affın Kapısı Tövbe
bit.ly/2f8ClN3
...

View on Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92

Haberdar Ol!