Sahilsiz Bir Umman

Hakîkat, Şerîat ve İbn Arabî…

Nefes Yayınevi’nden çarpıcı bir eser daha..

Michel Chodkiewicz’in kaleme aldığı “Sahilsiz Bir Umman” çıktı!

 Michel Chodkiewicz bu eserinde, İbn Arabi’nin eserlerini ele alarak onun düşüncelerini örneklerle açıklıyor. Sahilsiz Bir Umman, İbn Arabi okumalarında yol gösterecek bir kitap…

İbn Arabî İspanya’da doğmuş fakat Batı’dan Doğu’ya birçok yeri gezmiş bir zattır. Hayatı boyunca normal bir insanın ömrüne sığamayacak sayıda eserler vermiştir. Chodkiewicz bu eserinde İbn Arabî’nin bu eserlerine geniş çapta yer vermiştir.

Şeyh-i Ekber’in İslam düşünce tarihindeki yeri bir umman mesabesindedir ve zamanından bugüne sevenleri ve takipçileri olduğu gibi, kendisi ve eserleri hakkında sapıklık ithamlarına kadar varan eleştiriler de olmuştur. Eleştiriler başta İbn Teymiyye olmak üzere, genellikle zahiri ulema diyebileceğimiz fıkıh ekollerinden gelmiştir. Nefes Yayınevi’nden çıkan “Sahilsiz Bir Umman” isimli eserde de söz konusu Şeyh-i Ekber’e yöneltilen bu eleştirilere cevap verilmektedir.

Eserde ayrıca, “Hayret içinde sahilsiz bir umman ve ummansız bir sahil gördüm” diyen İbn Arabi’nin “sahilsiz bir umman” ve “ummansız sahil” imgelerinin Kur’an’a yapılan bir vurgu olduğuna dikkat çekiliyor. Bu vurguya göre ilahi hitabın lafzı, onda daimî bir vahyedilişken, göremeyenler nazarında ise sadece “ummansız bir sahil”dir. Ancak kuvvetli bir nefese sahip olup ona dalanlar için sınırsız ve tüketilemezdir. İlahi hitabın aynı anda her iki özelliği de taşıdığı iyi anlaşılmalıdır.

İbn Arabi’yi bu iki sahilin “tek” ifadesi haline getiren şey de işte bu vurgusudur. Kur’an’ın iki manaya da uygun gelen lafzını “değerli” bulan Şeyh-i Ekber’in, muarızlarınca ihmal edilen yönü de burasıdır yazara göre.

Michel Chodkiewicz “Sahilsiz Bir Umman” adlı eserinde, katılmış olduğu çeşitli platformlarda sunmuş olduğu tebliğleri daha detaylı bir şekilde ortaya koyarken, İbn Arabi araştırmalarına da ışık tutuyor.


Facebook

#Repost @burcufozcan
• • •
Kadınlık Makamının En Yücesi... Safiye Makamı... Hz Meryem... "Kuranı Kerim ve bütün dini kitaplarda nefs dişilik ile anlatılır. Nefsi emmare yani tekamül etmemiş makamı dişi, Safiye makamına yükselmesi de Meryem tecellisidir. Dolayısıyla dişilikten kadınlığa geçişteki tekamül, kadın olmanın ve gerçek anlamda kadınlığın da üstüne çıkan bir seviyeye ulaşmanın, cinsiyetten cinsiyetsizliğe geçmenin örneğidir Hazreti Meryem. Bunun ortaya çıkışı da Susma orucu ile olur. Yani nefsin sustuğu zaman ruhun konuştuğunu anlatılır. " der Cemalnur Sargut.

Bu fakir de anlar ki nefsi olan her İNSAN dişi makamındadır. Dolayısıyla, kadınlık makamı çok yüce bir makamdır.

Rabiyatül Adeviye hazretleri de " Eğer bir kadın Hakk yolunda yürüyüp mutmain mertebesine ulaşmış ise o artık kadın değildir erdir, reculdür, merttir." der.
Sevgilinin onu üzmeyeceğinden emindir o bakımdan bu makamda olana er denir ister erkek olsun ister kadın olsun. Rabiyatül Adeviye'nin aslan üzerine gelirken dişi mi erkek mi olduğuna bakılmaz demesinin manası da bu seviyeye gelmiş olan insanın cinsiyeti olmaz demektir. Allah anlamayı nasip etsin inşallah.
Allah Kuran ile Meryem suresinde yaratılış hakikatini anlatırken, her şeyin Allah'ın ezeli nasibi ile olduğunu ama nasibin ortaya çıkması için gayretin gerekliliğini öğretir bize.

Kenan er-Rifai: "Bulunduğun yerde kalma ileri geç, geç ne kadar geçersen geç yoksa ömrünün geçmesi mezara yaklaşman olmasın.

Yürü daima yürü. Eğer ölüm seni yoldayken yakalarsa onu Allah bilir. Yeter ki durup dururken olmasın." buyuruyor.

#hzmeryem
#cemalnursargut
#nefesyayinevi
#kadınlargünü
#tasavvuf #kitap #neokuyorum #kitapkardeşliği #okumakgüzeldir #kitapağacı #kitapkurdu #bugününkaresi #kadın
...

View on Facebook

Nefes Yayınevi, Her Nefes Dergisi'nin gönderisini paylaştı. ...

#çanakkalegeçilmez

View on Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92

Haberdar Ol!