Sahilsiz Bir Umman

Hakîkat, Şerîat ve İbn Arabî…

Nefes Yayınevi’nden çarpıcı bir eser daha..

Michel Chodkiewicz’in kaleme aldığı “Sahilsiz Bir Umman” çıktı!

 Michel Chodkiewicz bu eserinde, İbn Arabi’nin eserlerini ele alarak onun düşüncelerini örneklerle açıklıyor. Sahilsiz Bir Umman, İbn Arabi okumalarında yol gösterecek bir kitap…

İbn Arabî İspanya’da doğmuş fakat Batı’dan Doğu’ya birçok yeri gezmiş bir zattır. Hayatı boyunca normal bir insanın ömrüne sığamayacak sayıda eserler vermiştir. Chodkiewicz bu eserinde İbn Arabî’nin bu eserlerine geniş çapta yer vermiştir.

Şeyh-i Ekber’in İslam düşünce tarihindeki yeri bir umman mesabesindedir ve zamanından bugüne sevenleri ve takipçileri olduğu gibi, kendisi ve eserleri hakkında sapıklık ithamlarına kadar varan eleştiriler de olmuştur. Eleştiriler başta İbn Teymiyye olmak üzere, genellikle zahiri ulema diyebileceğimiz fıkıh ekollerinden gelmiştir. Nefes Yayınevi’nden çıkan “Sahilsiz Bir Umman” isimli eserde de söz konusu Şeyh-i Ekber’e yöneltilen bu eleştirilere cevap verilmektedir.

Eserde ayrıca, “Hayret içinde sahilsiz bir umman ve ummansız bir sahil gördüm” diyen İbn Arabi’nin “sahilsiz bir umman” ve “ummansız sahil” imgelerinin Kur’an’a yapılan bir vurgu olduğuna dikkat çekiliyor. Bu vurguya göre ilahi hitabın lafzı, onda daimî bir vahyedilişken, göremeyenler nazarında ise sadece “ummansız bir sahil”dir. Ancak kuvvetli bir nefese sahip olup ona dalanlar için sınırsız ve tüketilemezdir. İlahi hitabın aynı anda her iki özelliği de taşıdığı iyi anlaşılmalıdır.

İbn Arabi’yi bu iki sahilin “tek” ifadesi haline getiren şey de işte bu vurgusudur. Kur’an’ın iki manaya da uygun gelen lafzını “değerli” bulan Şeyh-i Ekber’in, muarızlarınca ihmal edilen yönü de burasıdır yazara göre.

Michel Chodkiewicz “Sahilsiz Bir Umman” adlı eserinde, katılmış olduğu çeşitli platformlarda sunmuş olduğu tebliğleri daha detaylı bir şekilde ortaya koyarken, İbn Arabi araştırmalarına da ışık tutuyor.


Tweets

Facebook

Adres

Bağdat Cad. No:167/2 B Blok D:4 Çatırlı Apt. Kat:2 Göztepe Kadıköy / İstanbul

irtibat@nefesyayinevi.com+90 216 359 10 20+90 216 359 40 92